Rental Terms & Conditions

Last update on December 05, 2023

Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden zijn van toepassing op elke boeking die u bij ons of via deze website maakt en het is belangrijk dat u volledig begrijpt wat deze voorwaarden inhouden.

Geld-terug-garantie. Wanneer geldt de Geld-Terug-Garantie? De Geld-Terug-Garantie is van toepassing als je reisbestemming een negatief reisadvies heeft, bijvoorbeeld vanwege COVID-19, en als bijvoorbeeld KLM of TUI de reis moet annuleren vanwege het gewijzigde reisadvies.

Annuleringsvoorwaarden

Als je reis niet door kan gaan omdat je vakantiebestemming code oranje heeft of krijgt, krijg je van ons gegarandeerd je geld terug. Dus geen gedoe met vouchers of tegoedbonnen.

Als je zelf wilt annuleren, kun je tot 4 weken voor de aankomstdatum 50% van je geld terugvragen.

Minimumleeftijd

De bestuurder moet minstens 23 jaar oud zijn en minstens 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Er is een eigen risico van $450. Je kunt het eigen risico verlagen op aanvraag voor een dagelijkse vergoeding. De optie om te verlagen is niet beschikbaar voor elke huurovereenkomst en voertuig, de beschikbaarhuid van de verlagingsoptie berust bij Ecom Rental Car.

Retourneren

De auto moet in dezelfde staat worden teruggebracht, dat wil zeggen inclusief accessoires, reservewiel en gereedschap, schoon en met dezelfde tankstand.

Schade en diefstal

In geval van diefstal van de auto, onderdelen of accessoires kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor kosten tot aan het eigen risico. Ecom Rental Car is niet verantwoordelijk voor voorwerpen of bezittingen die in de auto worden achtergelaten. Kleine beschadigingen, glasschade en het verlies van huurdagen door reparaties worden van de borg afgetrokken. De borg blijft onder controle van Ecom Rental Car totdat de schade volledig is verrekend. De borg zal nooit worden gebruikt als voorschot voor de huur. Schade die niet is veroorzaakt door toedoen van de huurder is ook de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het negeren van waarschuwingslampjes en meters op het dashboard, evenals schade die opzettelijk, voorwaardelijk opzettelijk of met toestemming van de huurder is veroorzaakt.

Off-road

De auto’s zijn verzekerd voor gebruik op de openbare weg. Schade en vervuiling als gevolg van off-roadgebruik van het voertuig zijn altijd de volledige verantwoordelijkheid van de huurder, en ten minste de volledige borg zal worden ingehouden. Als uit onderzoek blijkt dat de schade hoger is dan de betaalde borgsom, wordt aanvullende betaling verlangd.

Uitzondering:

Sommige Jeep Wranglers mogen off-road rijden.

Aansprakelijkheid bij letsel

De huurder vrijwaart Ecom Rental Car van elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel toegebracht aan de vervoerde goederen en/of personen. Kosten in verband met schade en/of letsel aan derden die het verzekerde bedrag van $75.000 overschrijden, zijn voor rekening van de huurder.

Veiligheid & Ongevallen

Als de huurder de auto onbeheerd achterlaat, moet hij de sleutel verwijderen, de auto op slot doen en het antidiefstalsysteem activeren. Neem in geval van storing of schade zo snel mogelijk contact op met Ecom Rental Car. Zelfopgeloste storingen in de auto worden niet in rekening gebracht. Lekke banden zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. Het wisselen en repareren van een band ($10) is de verantwoordelijkheid van de huurder. In het geval van een ongeluk: verplaats het voertuig niet en de huurder is verplicht een Curacao Road Service (Tel 199) rapport te laten opmaken en zich te onthouden van toezeggingen. Als de huurder nalatig is, komt de schade volledig voor zijn rekening. Het eigen risico geldt per incident (per schadegeval).

Voertuiggebruik

De huurder mag de auto niet voor andere dan privédoeleinden gebruiken of ermee rijden als hij of zij in een zodanige staat van ongeschiktheid verkeert dat het besturen van een motorvoertuig wettelijk verboden is.

Alcohol- en drugsgebruik

Schade veroorzaakt door het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs is volledig de verantwoordelijkheid van de huurder.

Bestuurder en extra bestuurder(s)

De auto mag alleen bestuurd worden door de huurder, tenzij Ecom Rental Car de rijbewijsgegevens van extra bestuurders heeft vastgelegd en toestemming heeft verleend.

Betaling huur

De huur moet vooraf worden betaald. De daghuurprijs dekt een periode van 24 uur. De huur begint op het moment dat de auto is gereserveerd voor de huurder. Voor te laat terugbrengen wordt een toeslag van $10 in rekening gebracht voor het eerste uur; daarna geldt het volledige dagtarief. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de huurder.

Retourneertermijn

Er wordt geen restitutie verleend als de auto binnen de gereserveerde periode wordt teruggebracht. Als de auto niet wordt ingeleverd, zijn alle kosten voor het terughalen van de auto voor rekening van de huurder.

Rijgedrag

De auto moet worden bestuurd volgens de geldende regels. In geval van overtreding zijn alle kosten voor rekening van de huurder.

Gevolgen van de voorwaarden

Als de huurder zich niet aan de bovenstaande voorwaarden houdt, zijn alle gevolgen voor rekening van de huurder. Indien de huurder het contract schendt, heeft Booking Cars Curacao het recht om de auto onmiddellijk in beslag te nemen zonder restitutie van de vooruitbetaalde huur. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, ligt de beslissingsbevoegdheid bij Ecom Rental Car.